InfoLand Status

InfoLand

Der er i skrivende stund 151 fungerende InfoLand hjemmesider i Danmark, på http://kort.infolandcms.dk har I mulighed for at følge med i, hvilke nye medlemmer, der kommer til.

I den kommende periode arbejder vi med opdatering af InfoLand og med forskellige udviklingstiltag.

DGI og Realdania samarbejder pt. om projekt Landsbyklynger, et projekt hvor landsbyer samarbejder om at skabe udvikling på tværs. I den sammenhæng er en fælles kommunikations platform væsentlig, og derfor arbejder vi med at udvikle InfoLand PLATFORM en løsning der kan samle individuelle hjemmesider.

Den klynge der er kommet længst er Mols i Udvikling, deres hjemmeside kan man se på www.molsiudvikling.dk

Support:

Fremadrettet besvares henvendelser via servicedesk hver dag.

Der vil være mulighed for at besvare henvendelser pr. telefon onsdage i tidsrummet 9-15.

 

Workshops:  

Vi vil gerne afholde flere workshops. På en workshop er der mulighed for at høre mere om InfoLand og de fremadrettede planer, få introduktioner til de forskellige funktioner i InfoLand, udveksle erfaringer og skabe netværk.

Hvis I har interesse i, at vi afholder en workshop i jeres lokalområde, må I gerne melde tilbage til Lise Grønbæk 40 19 87 41

 

Kontaktoplysninger

Lise Grønbæk 40 19 87 41

Carsten Blomberg 29 91 19 50