Hvad er InfoLand

Hvad er InfoLand

InfoLand er et hjemmesidesystem og en hjemmesideløsning, som er skræddersyet til foreninger og lokalsamfund og tilpasset de behov, som findes netop her. Med en InfoLand hjemmeside kan foreninger og lokalsamfund kommunikere en lang række af informationer til og mellem borgerne. Det drejer sig særligt om nyheder og kommende aktiviteter. Derudover kan der kommunikeres til nye potentielle tilflyttere og turister gennem eksempelvis en præsentation af mulighederne i området. InfoLand er derfor både et redskab til de lokale som samlingspunktet indadtil, samtidigt med at det er en markedsføringskanal og ansigtet udadtil.

Gennem de seneste ti år er InfoLand udviklet med fokus på at skabe den bedst mulige hjemmesideløsning for foreninger og lokalsamfund. I dag er InfoLand en enkelt og brugervenlig løsning, som kan tages i brug i løbet af få dage, og som ikke kræver særlige tekniske kompetencer at vedligeholde. InfoLand er forberedt således, at det er muligt, at samle alle informationer i lokalsamfundet på den samme platform. Dels gennem automatisk koordinering mellem nuværende hjemmesider, og dels ved at der skrives direkte til platformen

En del af et større netværk
InfoLand består af et større netværk, som bygger på andelstanken, således at man her er en del af et større fællesskab, der drifter, vedligeholder og udvikler sammen. Det betyder, at I flere gange om året modtager opdateringer og forbedringer til jeres platform. Ønsker andre medlemmer af fællesskabet en tilpasning eller en ny løsning, bliver den samtidigt tilgængelig jer, på samme måde som jeres bidrag kommer andre InfoLand hjemmesider til gode. Derudover giver netværket jer mulighed for at dele og få nyheder eller aktiviteter med og fra andre lokalsamfund i området.

Med en InfoLand hjemmesideløsning, får I adgang til systemet og netværket, I får opstartshjælp og løbende support, og vi sikrer organiseringen, således at I får en langsigtet løsning for jeres kommunikation både internt og eksternt.