InfoLand netværket

InfoLand Netværk

InfoLand Netværk er et fællesskab af hjemmesider, hvor alle deler nyheder og begivenheder med hinanden. På den måde kan I følge med i, hvad der sker i naboområderne. Dermed hjælper man som medlem af InfoLand Netværk hinanden med at sikre online synlighed og tilstedeværelse. I promoverer hinandens hjemmesider og giver jeres brugere indsigt i, hvad der sker omkring jeres lokale område. Dermed kan I sikre større tilslutning til jeres arrangementer, I kan se, hvad der forgår rundt om jer, og I kan i højere grad samarbejde med andre lokalsamfund i området. Ligeledes kan en InfoLand hjemmeside hente nyheder fra eksempelvis kommunen og aktører på landdistriktsområdet. Disse nyheder vil I kunne se på jeres hjemmeside, hvis I ønsker det.

Alle i netværket har behov, som ligner hinanden, og derfor kan vi udvikle funktioner, som kommer alle til gode. På den måde kan det problem, som I får hjælp til, ligeledes komme jeres naboby til gode og omvendt. Dermed får alle del i de nyeste opdateringer og udviklinger. Vi sikrer på den måde, at alle lokalsamfund bindes sammen, således at hver enkelt hjemmeside udgør hver sin lille del af det samlede andelssystem, som kendetegner InfoLand Netværk.

Med en InfoLand hjemmeside er I altså en del af et netværk, samtidigt med at jeres hjemmeside opbygges og tilpasses efter jeres specifikke behov. På den måde kan I både dele nyheder og begivenheder med hinanden, men ligeledes kan I sammen være med til at forbedre platformens muligheder og funktioner.