Hvorfor InfoLand

Hvorfor InfoLand?

Det er i dag let at lave en hjemmeside, men det er en stor udfordring at etablere en velfungerende hjemmeside, der benyttes dagligt og løbende opdateres. Særligt i foreninger og lokalsamfund, hvor mange frivillige er fælles om opgaveløsningen. Gennem InfoLand forsøger vi at give jer friheden til at lave den hjemmeside, I ønsker, men samtidigt også den nødvendige support og vejledning, som I har brug for.

InfoLand bygger på mere end ti års erfaring i udviklingen af en hjemmesideplatform specifikt designet til lokalsamfund og foreninger. I løbet af de ti år har brugerne jævnligt mødtes, udvekslet erfaringer og peget på nye tiltag til gavn for alle. På baggrund af reelle behov og en brugerdreven innovation forsøger vi at tilpasse InfoLand, så det passer til netop det behov og de forventninger, I har.

Support og en bæredygtig organisation
Vælger I InfoLand som jeres nye kommunikationsplatform, får I løbende support, hjælp og vejledning. Via et introkursus bliver I introduceret til opsætning og drift af siden, samtidigt med at I hele tiden har mulighed for at kontakte os for support. På den måde kan I altid få hjælp og vejledning til jeres specifikke problemer. Har vi ikke allerede en løsning, arbejder vi for at finde den. Både til gavn for jer, men også for de øvrige foreninger og lokalsamfund, som allerede benytter InfoLand.

I opstarten hjælper vi jer ligeledes med at skabe en holdbar og bæredygtig organisation. Det betyder, at I er mange, som løfter opgaven i fællesskab med hinanden, således at alt ikke afhænger af én person. På den måde er I forberedte, når der sker udskiftning blandt jeres frivillige, på samme måde som i er mange til at sikre aktivitet på hjemmesiden. I får derfor en langsigtet løsning samtidigt med, at I bliver hjulpet godt i gang både praktisk og organisatorisk.

Klik på Support og Organisering for at læse mere.

Fleksibel og brugervenlig platform
InfoLand tilbyder en platform med stor brugervenlighed, mange muligheder og fleksible løsninger. I dag er der 45 forskellige opbygningsmoduler, som siden kan bygges op omkring, og der kommer hele tiden flere til. I kan derfor få jeres hjemmeside til at se ud, stort set som I ønsker det. Som følge af den store brugervenlighed og den ubegrænsede support, har jeres frivillige, som administrerer siden, ikke behov for en stor teknisk kunnen. Vigtigst er det, at lysten til at fortælle om og brande lokalsamfundet er til stede.

InfoLand er opbygget således, at den fælles hjemmeside teknik er forberedt til at kunne samle alle informationer fra lokalsamfundet. Dels gennem automatisk koordinering mellem de nuværende hjemmesider, og dels ved at der skrives direkte til den fælles platform. På den måde kan jeres nye InfoLand hjemmeside samle de nuværende hjemmesider i området til én fælles kommunikationsplatform.

Klik på Teknikken bag og Opsætning af Indhold for at læse mere.

En del af et større netværk
InfoLand er ikke bare en platform, som står alene. Når I får en InfoLand hjemmeside, bliver I en del af InfoLand Netværk, som i dag består af næsten 200 InfoLand hjemmesider, der alle arbejder sammen. Det betyder, at I kan få nyheder og aktiviteter fra de omkringliggende lokalsamfund på jeres hjemmeside, på samme måde som I kan skabe opmærksomhed omkring begivenheder, der foregår hos jer.

Samtidigt med det fungerer InfoLand Netværk som en andelsforening, hvor det arbejde, den enkelte platform laver, kommer alle til gode. Det vil for eksempel sige, at den funktion, som vi udvikler til en enkelt InfoLand hjemmeside, ligeledes vil komme alle andre til gode.

Læs mere på InfoLand Netværk.

Med InfoLand får I en skræddersyet løsning til en skarp pris, som ikke bare vil være med til at skabe sammenhængskraft i foreningen og i landsbyen, men også i og mellem lokalområderne. I får den nødvendige hjælp i opstarten og en løbende support, som sikrer, en optimal drift af hjemmesiden. Og vi står altid klar til at hjælpe jer. Vi glæder os til at høre fra jer.